Uvid u Safex ecommerce novčanik

Safex ecommerce novčanik je prvi kontakt sa peer-to-peer kripto trgovinom na Safex blokčejnu. Ovaj tekst biće detaljan vodič o tome kako da skinete novčanik i počnete da ga koristite. Ovaj novčanik biće vrlo sličan sledećim naprednijim, što je posebno važno za korisnike početnike kako bi se navikli na Safex ekosistem. Ovde pročitajte više o projektu Safex decentralizovane ecommerce platforme.

Uvod

Upoznajemo vas sa Safex ecommerce novčanikom 1.0.0, vodićemo vas kroz verziju aplikacije za MacOS i demonstrirati najvažnije funkcionalnosti. Verzija za Windows izgleda u potpunosti isto, samo biste prilikom preuzimanja aplikacije izabrali fajl za Windows. U ovom novčaniku mogu se čuvati safex cash i safex token, mogu se slati i primati novčići, može se zaključati safex token i pasivno zarađivati, a mogu se i kupovati proizvodi koristeći Market opciju. Koraci koje ćemo detaljno objasniti:

 1. Preuzimanje i instaliranje Safex ecommerce novčanika
  • Naslovna ‘’strana’’ novčanika
  • Objašnjavanje opcija novčanika
 2. Pravljenje novog novčanika
  • Home odeljak
  • Market odeljak
  • Token odeljak ukratko
 3. Open Existing Wallet
  • Token odeljak detaljnije
 4. Povratiti novčanik uz pomoć seed fraza
 5. Kako kupiti safex cash?

1. Preuzimanje i instaliranje Safex ecommerce novčanika

Safex ecommerce novčanik, pod nazivom TWM, može se naći na sajtu The World Marketplace. Preuzmite aplikaciju koja odgovara vašem operativnom sistemu. Možete preuzeti aplikaciju za MacOSWindows i Ubuntu (klikom na link direktno preuzimate željeni fajl). Za potrebe ovog vodiča izabrali smo OSX verziju.

Napomena: Ukoliko koristite Windows onesposobite svoj antivirus sistem na 15 minuta, kako biste bez problema instalirali novčanik. Kasnije možete da ga vratite na standardna podešavanja.

Posle klika na link vidimo ovo:

Sačuvajte klikom na Save i sačekajte malo.

Kao i obično na ovim uređajima, da biste instalirali aplikaciju prevucite je u folder Aplikacije.

Novčanik možete otvoriti dvostrukim klikom na ikonicu. Za korisnike koji koriste Windows potrebno je da samo da je otvore dvostrukim klikom ili levim klikom, pa klikom na Open.

Naslovna ‘’strana’’ novčanika

Čim kliknete na Open ovo je ‘’stranica’’ koju ćete videti.

Kada klinete na Get Started izaći će vam uslovi korišćenja, pročitajte ih i prihvatite ih klikom na dugme I agree u dnu stranice, a zatim kliknite na dugme Confirm.

Opcije novčanika

Kada potvrdite da se slažete sa uslovima korišćenja, na sledećem ekranu videćete mogućnost da birate između četiri opcije kako biste nastavili dalje:

 • Otvorite postojeći novčanik [Open Existing Wallet] – ako već imate novčanik, onda ga možete otvoriti koristeći ovu opciju. Ono što će vam biti potrebno je .keys fajl koji ste sačuvali od prethodnog novčanika i njegova šifra
 • Napravite novi novčanik [Create New Wallet] – Klikom na ovu opciju možete napraviti skroz novi novčanik, sa novim setom ključeva
 • Vratite postojeći novčanik uz pomoć ključeva [Recover Wallet from Keys] – Ukoliko ste izgubili šifru, a želite da pristupite novčaniku, možete iskoristiti sačuvane ključeve i pristupiti novčaniku
 • Vratite postojeći novčanik uz pomoć seed fraza [Recover Wallet from Seed Phrase] – Postojeći novčanik možete vratiti u funkciju koristeći sačuvane mnemoničke (seed) fraze

2. Create New Wallet – Napravite novi novčanik

Klikom na ovo dugme Create New Wallet pokrenućete pravljenje novog novčanika. Svaki safex ecommerce novčanik u sebi ima jednistven set ključeva – adresa, gde se čuvaju (i šalju) novčići. Safex token i safex cash se čuvaju (i šalju) na jednu istu adresu. Ukoliko neko želi novi novčanik sa novim setom ključeva, može ih napraviti koliko god poželi, koristeći ovu opciju.

Kliknite na dugme Create New Wallet.

Izaberite gde želite da sačuvate fajl sa ključevima i seed rečima.

Izaberite kako ćete nazvati novčanik. Mi smo ga nazvali ‘’Wally’’. Kliknite na Save.

Kliknite na Set Connection kako biste nastvili dalje. Ako imate želju da promenite Daemon Host – slobodno. U protivnom samo ostavite kako jeste i vaš novčanik će biti povezan na nod koji održavaju Safex programeri.

Potvrdite klikom na Continue.

Sada je potrebno da zadate šifru. Obratite pažnju da šifra bude dovoljno duga i sigurna, zapamtite je ili zapišite i čuvajte na sigurnom mestu.

Potvrdite pravljenje novog novčanika klikom na Create New Wallet.

2.1. Home odeljak

U Home opciji vidimo Send Safex Cash (SFX) deo, koji koristimo za slanje safex cash-a. To radimo tako što upisujemo javnu adresu primaoca, iznos koji želimo da pošaljemo i kliknemo na Send. Iznad vidimo sve informacije o balansima i konekciji sa Safex mrežom.

U prikazu ispod vidimo safex token (SFT) i safex cash (SFX) javnu adresu. Bitno je zapamtiti da se na ovoj adresi mogu čuvati i token i keš. Levo dugme u nastavku adrese je dugme za kopiranje adrese.

Klikom na desno dugme – ključ – možete videti sve svoje privatne ključeve i seed fraze. Njima je moguće pristupiti samo posle pravilnog upisivanja šifre, jer su ove informacije poverjive.

2.2. Market opcija

Ova opcija pokazaće nam proizvode koji su listirani na platformi.

Klikom na Show Products videćemo sve proizvode, svih prodavaca.

My Orders dugme pokazuje sve naše kupovine i omogućava razgovor (chat) sa prodavcem prilikom naručivanja.

2.3. Token opcija

Na ovoj strani moguće je poslati safex token, identično kao cash. Ono što je novo na ovoj kartici je stejkovanje (stake) safex tokena. Detaljnije o tome malo kasnije.

3. Open Existing Wallet – Otvaranje postojećeg novčanika

Kada je safex ecommerce novčanik zatvoren na neko vreme, on se može otvoriti korišćenjem ove opcije. Isto tako, ako imate stariju verziju novčanika za safex token i cash, možete iskoristiti ovu opciju za otvaranje svog postojećeg novčanika.

Prvo što treba da uradite jeste da kliknete na Open Existing Wallet.

Zatim, validan .KEYS fajl treba da bude izabran sa lokacije gde ste ga prethodno sačuvali. Ovde može da bude izabran i fajl napravljen u Safex Orbiter novčaniku, što je prethodna verzija novčanika za safex cash i token.

Kao i kod pravljenja novčanika, izaberite konekciju. Možete ostaviti onu koja je predložena, ukoliko nemate neku bolju ideju.

Na kraju upišite šifru novčanika koju ste zadali prilikom pravljenja novčanika. Ako koristite fajl iz Orbiter novčanika, upisaćete njegovu šifru.

Ukoliko imate neka sredstva trebalo bi da ih vidite u gornjem levom uglu. U bilo kom trenutku možete poslati safex token i safex cash na neke druge adrese, ili sa berze na novčanik. Dolazeći novčići vide se kao pending.

Ukoliko ne vidite svoje novčiće, kliknite na Hard Rescan dugme pri gornjem desnom uglu. Ovo će iznova izvršiti sinhronizaciju, od prvog do poslednjeg bloka. Ovo će malo potrajati, ali će ispravni balansi biti prikazani posle skeniranja.

Klikom na zupčanik u gornjem desnom uglu, prikazaće vam se istorija transakcija. U ovom slučaju, prikazuju se dve transakcije.

3.1. Tokens Opcija

Iznad smo samo pomenuli da ovde postoji opcija za stake (zaključavanje) tokena, i sad ćemo demonstrirati kako je moguće stejkovati token. SFT može biti zaključan kako bi njegov vlasnik prikupio pasivnu zaradu od prodaja na ovoj trgovinskoj platformi. Ova pasivna zarada je u vidu safex cash-a. Minimalna količina tokena za zaključavanje je 25.000 SFT. Najmani interval zaključavanja je 8.000 blokova, što je oko 8 dana. To znači da tokeni mogu biti otključani, ali da treba da prođe 8.000 blokova, da biste mogli opet njima aktivno da raspolažete.

Ovde vidimo da je u momentu pisanja bilo zaključano oko 433 miliona tokena (Status kartica).

Kako biste zaključali tokene potrebno je da upišete iznos od 25.000 ili veći [1]. Posle toga smo kliknite na dugme Stake [2]. Zatim će vam izaći obaveštenje koje vas pita da li je to količina koju želite da zaključate, potrebno da kliknete na Ok da biste nastavili dalje [3].

Posle toga izlazi obaveštenje koliki fee će biti plaćen za ovu transakciju. Ovaj fee je uvek u safex cash-u, i u ovom slučaju to je 0.134 SFX.

Sve naknade u okviru safex ekosistema su uvek u safex cash-u, bilo da je transfer cash-a ili tokena, ili zaključavanje ili otključavanje. Ova naknada ide rudarima i vrlo je niska, 0.134 SFX je oko 0.4 dinara trenutno.

Posle poslednje potvrde, transakcija je uspešno poslata. Transakcija može biti praćena u block explorer-u u mempool-u ili upisivanjem hash-a transakcije u predviđeno polje.

Progres može da se prati i u istoriji transakcija u okviru aplikacije:

Nazad u token odeljku, možemo da vidimo da su tokeni zaključani. Količina dobijenih cash-a biće jasno naznačena posle svake prodaje na platformi.

Ukoliko zaključate još tokena obe transakcije će biti vidljive [1]. Ako budete želeli da otključate token, posle isteka minimalnog vremena, jedan od dva dostupna iznosa može biti selektovan iz Unstake Token polja. [2]. Posle otključavanja, safex token i dobijeni safex cash će se naći na vašem balansu.

4. Recover Wallet From Seed Phrase

U slučaju da ste zaboravili vašu šifru, a imate sačuvan fajl sa ključevima i seed frazama (rečima), možete da povratite vaš novčanik. Ovde ćemo se baviti vraćanjem novčanika uz pomoć mnemoničkih (seed) fraza.

Iz fajla koji ste sačuvali prilikom pravljenja prethodnog novčanika, upisite 25 reči koje ćete tamo naći (Copy-Paste). Posle toga kliknite na Set Seeds.

Zatim, zadajte ime za fajlove koji će opet biti eksportovani. Mi ih nazivamo Wally 2. U ovim fajlovima naći će se isto što i u prethodnim: ključevi i seed fraze, koje opet možemo iskoristiti ako zaboravimo šifru.

Opet je potrebno podesiti konekciju.

Poslednji korak je upisivanje nove šifre.

Sada, cela istorija transakcija mora da bude sinhronizovana od prvog do poslednjeg bloka. Sinhronizacija kreće, primetićete u gornjem levom uglu [1], od prvog bloka pa sve do trenutnog u momentu pisanja – 675371. Pošto je u bloku 1 vaš balans 0 safex tokena i cash-a [2] to će biti i prikazano, sve dok se sinhronizacija ne završi. Kada se završi, videćećete svoj pravi balans, a ukoliko to ne bude slučaj kliknite na Hard Rescan [3] pri gornjem desnom uglu.

Na kaju procesa sinhronizacije videćete promenu u gornjem levom uglu: biće prikazan trenutni blok i pun iznos safex tokena i cash-a:

Sada znate sve vezano za instaliranje i korišćenje safex ecommerce novčanika. Ako želite da aktivno učestvujete – kupujete proizvode ili zarađujete stejkovanjem – potrebno je da kupite safex.

5. Kako kupiti safex cash?

Kao što ste primetili ranije, Safex ecommerce platforma fukcioniše na Safex blokčejnu na kome postoje safex cash i safex token. Safex cash je novčić i služi kao platežno sredstvo, njime možete kupovati proizvode koji su listirani na platformi. Token služi za zaključavanje i dobijanje pasivne zarade od prodaja na ecommerce platformi. Budući da poznajete Xcalibra berzu i kako kupiti safex cash-a dinarima, sada ćemo kupiti safex cash bitkoinom.

Prvo što je potrebno jeste da imate napravljen nalog na berzi Xcalibra.com. Ukoliko nemate nalog, pratite instrukcije sa ovog linka. Ukoliko imate nalog, ulogujte se na berzu, upišite kod za 2FA autentifikaciju.

Zatim, idite na opciju Balances kako biste se uverili imate li dovoljno bitkoina na nalogu.

Ako i vi nemate dovoljno bitkoina kliknite na dugme Deposit kako biste poslali sebi nešto bitkoina. Mi ćemo za potrebe ovog vodiča poslati malu količinu bitkoina i njime kupiti safex cash.

Videćete da bitkoin možete da pošaljete na berzu skenirajući kod [1] ako imate mobilni novčanik, ili kopiranjem i paste-ovanjem adrese [2] u novčanik iz kog šaljete bitkoin. Bitkoin možete poslati i sa neke berze direkno na Xcalibru, jedino što je bitno kod slanja jeste da upišete pravu bitkoin adresu, a to je upravo ona koja postoji na vašem Xcalibra nalogu.

Kada ste poslali sebi bitkoin na berzu, posle nekog vremena videćete da se balans promenio i da možete da kupite safex cash. Kupovina je vrlo jednostavna. Prvo što treba da uradite jeste da idete na karticu Exchange.

Pratite zeleno polje [1] i tu kliknite na Best [2] kako biste odmah kupili po najboljoj ceni na tržištu. Zatim, upišite koliko komada safex casha želite da kupite [3]. Minimum je 5 SFX-a, a mi smo pratili koliko bitkoina imamo i upisali smo 92 SFX jer želimo da kupimo što je više moguće. Posle toga kliknite na dugme Buy.

Izaćiće vam obaveštenje o kupovini, i kada ste saglasni treba da potvrdite.

U donjem levom uglu vidite da je transakcije već izvršena.

Kada odete na balanse videćete da nemate više bitkoina [1], ali da imate safex cash [2]. Ono što je sada ostalo jeste da taj safex cash pošaljete na svoj TWM novčanik kako biste mogli da kupujete. Sa 92 SFX teško da ćete išta moći da kupite, ali princip slanja je isti za svaki iznos. Kako to da uradite? Idite na Withdraw [3].

Otvorite TWM novčanik i iskopirajte svoju javnu adresu klikom na dugme.

Paste-ujte tu adresu u naznačeno polje na berzi [1]. Ispod upišite iznos koji povlačite ili kliknite na max kako biste poslali sav safex cash. Ispod upišite 2FA kod i kliknite na Withdraw. Biće potrebno da potvrdite povlačenje sredstava odlaskom na registrovani email nalog i to je sve. Uskoro videćete svoj safex cash u balansu na TWM novčaniku.

Naravno, ukoliko biste radije probali kupovinu za dinare, možete i tako – kupovina dinarima je još jednostavnija. Šta treba da uradite da biste kupili dinarima?

 1. Koristeći e-banking ili plaćanje uplatnicom pošaljete dinare na Xcalibra berzu
 2. Izaberete par Safex Cash – Dinar
 3. Pratite objašenja koja smo ovde dali i kupite na isti način

Ovde smo napravili detaljno uputstvo kako kupiti safex cash za dinare.

Sada znate sve što vam treba za početak: kako da preuzmete i instalirate safex ecommerce novčanik i kako da počnete da ga koristite. Znate i kako da kupite safex cash za dinare i bitkoin na Xcalibra berzi. Isprobajte novčanik, stejkujte tokene, pogledajte Market opciju i proizvode koji se na njemu nalaze. Ukoliko imate neka pitanje možete ih postaviti na Safex Forumu ili pitati u našoj telegram grupi. A ukoliko imate proizvode ili usluge za prodaju – porazmislite da budete Safex prodavac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *