fbpx

Rudarenje: Kako izračunati odnos profita i troškova

Safex rudarenje_Kako izračunati odnost profita i troškova

Tekst Rudarenje: Kako izračunati odnos profita i troškova u potpunosti prenosimo sa sajta safex.org. Ovim člankom daćemo vam uvid u ekonomiju rudarenja (majninga, mining-a) i relevantne faktore koji određuju troškove i dobit. Primer proračuna će ilustrovati kako rudar sam može da odredi profitabilnost koristeći najvažnije parametre. Prvo ćemo dati objašnjenje koji su to parametri i preneti logiku proračuna. Zatim ćemo računicu primeniti na safex i monero. Ništa ne brinite, ova računica nije uopšte komplikovana, zapravo je više informativne prirode i biće vam dovoljno znanje matematike iz nižih razreda osnovne škole.

Rudarenje kriptovaluta i Teorija igre

Rudarenje kriptovaluta je odličan primer takozvane teorije igre gde su dinamična tržišna cena i prosečni trošak prilikom rudarenja glavni ”igrači”. Povećanje tržišne cene rudarenog novčića povećaće profitabilnost. Prema ovome, očekivano je da će više učesnika ulaziti u rudarenje kako budu videli priliku za zaradom. Sa druge strane, smanjenjem tržišne cene, smanjuje i profitabilnost za pojedinca. Prema ovome, očekivano je da će rudari sa velikim troškovima biti prinuđeni da napuste mrežu jer im majning više nije profitabilan. Privremeni raskorak između tržišne cene i prosečne cene rudarenja je moguće prevazići uz pomoć ostalih članova mreže, na duže staze. Što je taj raskorak veći – veća je i verovatnoća da će pojadinac radije da rudari nego da kupuje. Potražnja će na tržištu biti smanjena i vrlo verovatno da će rudar da proda deo svoge nagrade čime će povećati količinu prodaja na tržištu.

Profitabilnost rudarenja i njeni glavni parametri

Profitabilnost se može odrediti posmatranjem neto cene rudarenja i tržišne cene rudarene kriptovalute. Glavni parametni koji određuju profitabilnost kriptovalute su:

  • Tržišna cena kriptovalute
  • Dnevno izbacivanje u opticaj rudarene kriptovalute
  • Dnevni prihod
  • Dnevna potrošnja energije od strane opreme za rudarenje
  • Ukupni hashrate učesnika u mreži
  • Cena električne energije koja se koristi za rudarenje
  • Iskorištenost opreme za rudarenje

Proračun profitabilnosti rudarenja zasnovan na glavnim parametrima

1. Neto profit se može definisati kao razlika između tržišne cene i cene rudarenja. Ta dva parametra stvaraju sledeću jednačinu:

Neto profit [USD/SFX] = tržišna cena [USD/SFX]  – cena rudarenja [USD/SFX]

2. Cena rudarenja po novčiću je definisana dnevnom cenom elekrične energije i dnevnom nagradom u safex cash-u, što nas vodi do sledeće jednačine:

Cena rudarenja [USD/SFX] = dnevna cena el.energije [USD] / dnevna nagrada u obliku safex cash-a [SFX]

3. Dnevna cena struje može se dobiti iz cene kilovata struje po jednom času i utroška energije od strane opreme za rudarenje. Mi pretpostavljamo da oprema za rudarenje radi 24/7 i odatle možemo dobiti treću jednačinu:

Dnevna cena struje [USD] = cena po kolivat-času [USD/kWh] x dnevna potrošnja [kW] x 24h [h]

4. Dnevna nagrada u vidu safex cash-a može se dobiti uz pomoć dnevnog emitovanja kriptovalute (block reward), dnevne zarade od naknada za transakcije (transaction fee revenue), hashrate-a vaše mining opreme i hashrate-a celokupne mreže. Rudar može da planira svoju mining strategiju koristeći hashrate dijagram i koristeći rezultat četvrte jednačine:

Dnevna nagrada [SFX] = (Dnevna emisija novčića [SFX]  + dnevna naknada od transakcija [SFX] ) x vaš hashrate [hr/s]  / ukupni hashrate [hr/s]

Safex Cash rudarenje_Kako izračunati odnost profita i troškova

Grafikon je preuzet sa  https://miningpoolstats.stream/safex, a tu možete naći koji još pool-ovi su aktivni i ostale informacije koje vam mogu biti od koristi.

5. Konačno, dnevni profit ćemo dobiti od neto cene rurdarenja i dnevne nagrade. Na osnovu ovog rezultata može se zaključiti nedeljni, mesečni ili godišnji profit pod pretpostavkom da su svi parametri relativno konstantni. 

Dnevni profit [USD] = neto profit [USD/SFX]  x dnevna nagrada u safex cash-u [SFX] 

Primer proračuna sa pomenutim parametrima za safex cash

U tabeli koja sledi prikazaćemo pomenute parametre i napraviti proračun za safex cash. Za rudarenje safex cash-a koristi se procesor, pa ćemo za primer uzeti AMD Ryzen 9 3900x 12-CPU čije je nameštanje i aktivacija prikazana  u ovom članku. Ovaj procesor ima prosečan hashrate od 12,5 kH/s (12,500 hash-a u sekundi) i prosečnu potrošnju od  150 W (0.15 kW).

Safex Cash rudarenje_Kako izračunati odnost profita i troškova_Tabela

U sledećoj tabeli vidimo rezultate profitabilnosti rudarenja. Relativna profitabilnost je 96% bazirana na korišćenim vrednostima. Kratkoročna profitabilnost bi mogla značajno osiclirati zbog oscilacija cene na tržištu i zbog nekonstantnog ukupnog rudarenja na mreži. Prema datim parametrima, današnja  SFX nagrada je $0.917 dnevno.

Poređenje sa profitabilnošću rudarenjem monera

Slično kao u prethodnom primeru, sledeće tabele daju relevantne parametre i rezultate profitabilnosti za rudarenje monera. Relativna profitabilnost je 42%.

Safex vs Monero rudarenje__Tabela 2

Profitabilnost zavisi od strategije rudarenja

Ovaj primer računice daje prikaz kratkoročne profitabilnosti za rudara koji bi želeo da unovčava profit na redovnoj bazi kako bi pokrivao svoje troškove ili ga koristio za nešto drugo po izboru.  Međutim, ako rudar ne želi da proda svoju nagradu i odluči da je čuva na duže staze, njegov profit može da se značajno poveća. Profit može značajno da se uveća na duže staze zahvaljujući dugoročnoj porastu cene kriptovalute. Štaviše, u profitabilnost na duže staze može se uračunati i životni vek ili potencijalna preprodaja majning opreme. Ako osoba planira da rudari i čuva novčiće na duže staze, a opremu na kraju proda, on/ona može profitabilnost da računa ovako:

Ceo profit [USD] = cela mining nagrada [SFX]+ tržišna cena [USD/SFX] – ukupni troškovi el.energije [USD] + prodajna cena [USD]

Ovo je bio ceo tekst objavljen na safex.org gde možete naći i ostale tekstove vezane za rudarenje safexa. Zahvaljujemo se autoru originala i pozivamo vas počnete da rudarite safex 1 Click Miner aplikacijom

Učlanite u našu Telegram grupu i pratite Kripto Vesti na našem Telegram kanalu

O autoru: Ivan Stevanovic

Ivan je krenuo da se zanima za blokčejn tehnologiju prilikom izrade studentskog rada. Bavi se rudarenjem, pisanjem, i povremeno trgovinom. Planira da posveti vreme na izučavanju open source programskih jezika.

Objavljeno: 10/07/2020 | Ivan Stevanovic

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *