The Beginning: Bitcoin i Safex bio je naš prvi crypto meetup! Kada pogledamo unazad vidimo kako smo entuzijastično počeli ova naša edukativna druženja!
A to je bio samo početak…