Safex Update | Jul

Safex Update | Jul

Prenosimo vam safex update od 20. jula gde taksativno objašnjavamo koji je progres učinjen na radu na Safex e-commerce platformi u poslednjih nedelju dana.