Crypto predavanje i humanitarna akcija

Crypto predavanje i humanitarna akcija

Crypto predavanje i humanitarna akcija: EIP-1559, Ethereum fees i scaling. Šta nam donosi ovaj bitan network upgrade, kako utiče na emisiju tokena i mining. Kakva je istorija donošenja te odluke, i kako će ona biti sprovedena.